Voetentuin

voor stralende voeten & handen

P:rivacy wetgeving AVG

Pedicurepraktijk de Voetentuin wilt graag voldoen aan de nieuwe AVG richtlijnen. Wij willen u informeren hoe wij omgaan met uw NAW-gegevens en waar wij ze voor gebruiken. De belangrijkste wijziging is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen.

Voetentuin en AVG

Betekenis: 
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
NAW= naam-adres-woonplaats
Compliant= voldoen aan de wetgeving

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat doet de Voetentuin om AVG compliant te zijn?

 • Op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde worden cliënt gegevens aan derden getoond of voor welk doel dan ook gedeeld met derden.

Tijdens uw bezoek aan onze praktijk voor bijvoorbeeld een intake gesprek of een behandeling leggen wij diverse persoonlijke gegevens vast, zoals:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • e-mail adres
 • geslacht
 • (medische) gegevens omtrent het probleem en de behandeling

U heeft altijd de mogelijkheid om bij ons een copie van uw dossier op te vragen. Dit kan per:

 • aangetekende brief
 • tijdens uw bezoek

Uw dossier opvragen per E-mail is om privacy redenen niet mogelijk.

Wat doet de Voetentuin met de verzamelde persoonsgegevens?

 • De gegevens met betrekking tot de behandeling van een persoon worden uitsluitend gebruikt als historie: hoe erg was het probleem op het moment dat u als cliënt bij de Voetentuin binnen kwam en hoe is de status van het probleem tijdens een vervolg behandeling.
 • Zodra een cliënt aangeeft geen gebruik meer te zullen maken van de diensten van de Voetentuin wordt het hele dossier verwijderd en alle gegevens vernietigd m.u.v. de gegevens voor de financiële en medische administratie.
 • De gegevens worden verzameld tijdens uw behandeling, aanvraag/aanmelding via voetentuin@gmail.com, het contactformulier op www.voetentuin.nl, telefonisch.
 • De gegevens worden opgeslagen in Podofile (Footfit software) en gedeeld met Buro Coos (financiële administratie).

De Voetentuin en Nieuwsbrieven / mailingen

In het geval wij een nieuwsbrief en/of mailing naar onze cliënten sturen zal elke cliënt een enig exemplaar ontvangen. Vanzelfsprekend plaatsen wij geen E-mail adressen in de Cc van een E-mail. 

De Voetentuin heeft uw toestemming nodig!

De Voetentuin heeft voor de dagelijkse werkzaamheden uw gegevens nodig. Voor het verwerken van uw aanmelding, het geven van een goede behandeling, het geven van advies, het verzenden van uw bestellingen en het verbeteren van onze producten en diensten.

Uw gegevens zijn daarvoor erg belangrijk. Daarom hebben wij uw toestemming nodig. U beslist zelf of u uw gegevens wilt laten registreren.

Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven waarvoor u toestemming geeft door de optie(s) aan te kruisen waar u toestemming voor wilt geven.

Geeft u geen toestemming voor het laten registreren van een deel of al uw gegevens, dan hoeft u de optie(s) niet aan te kruisen. Dit betekent dat uw aanmelding niet meer door ons verwerkt kan worden en wij de gevraagde behandeling niet (volledig) kunnen geven. 

U kunt het toestemmingsformulier bij ons in de praktijk invullen tijdens de behandeling/afspraak of u vult het  formulier thuis in en neemt het mee bij de eerstvolgende behandeling/afspraak. (Het formulier kunt u downloaden en zelf uitprinten. Het formulier ligt ook klaar bij ons in de praktijk om mee te nemen.)

Voor de belastingdienst is de Voetentuin verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in de financiële administratie, waarna ze worden verwijderd. Wij zijn verplicht uw medische gegevens te bewaren voor een periode van 15 jaar, na deze periode worden ze verwijderd.

De volledige Privacy Policy kunt u vinden op onze website. De privacy policy ligt in de praktijk ter inzage. Het is ook mogelijk op aanvraag de Privacy Policy op papier te ontvangen.